รถจัดเก็บสินค้า

EOP Series

รุ่น   EOP200
น้ำหนักบรรทุก kg 200 (ไม่รวมผู้ปฏิบัติงาน)
ความสูงขั้นต่ำถาดยก mm 670
ความสูงสูงสุดถาดยก mm 1500
ขนาดถาดยก (LxW) mm 600 x 550
ขนาด mm 1210 x 630 x 1040
มอเตอร์ยก   DC/800W
แบตเตอรี่   12V/45Ah
น้ำหนักสุทธิ kg 151

  • Dramatically reduces strain, increases safety and productivity in those repeat picking applications.
  • Hand pushed unit which is easy to maneuver
  • Quick battery operated lift to desired height, from within operator platform
  • reliable brakes ensure stability and safety 
  • comes with battery and smart charger
  • Enhanced with added safety features: Mandatory two hadned control safety bar, etc.