รถยกแบบโต๊ะยกเอียง (ไฟฟ้า)

ELTT Series

รุ่น   ELTT40 ELTTS80
น้ำหนักบรรทุก kg 400 800
ขนาดหน้าโต๊ะ LxW mm 830 x 520
ความสูงต่ำสุด/สูงสุด จุด H1 mm 500/990 500/1000
ความสูงต่ำสุด/สูงสุด จุด H2 mm 500/1620
เวลาการยกสูงสุด sec 20
ขนาดโต๊ะ mm 520 x 1185 520 x 1260
น้ำหนักสุทธิ kg 170 185

  • Lifts heavy loads with ease.
  • Allows an operator to feed and unload parts from tote boxes or containers quickly without bending down or up, stretching in reaching.
  • Power unit made in Europe, DC 700W.
  • High quality battery, service free -75Ah/12V.
  • A separate automatic charger.
  • Two brakes on steering wheel increase safety.
  • Wheel Diameter: 150mm, handle height 1180mm.