ล้อ สำหรับรถยกลากพาเลท

SW/LW Series

STEERING WHEELS / ล้อบังคับเลี้ยว

No. Model Outer Diameter (mm) Width (mm) Inner Diameter (mm) Recommended Bearing
ไนลอน   Code Shaft Diameter (mm)
1 SWN20050 200 50 47 6204 20
2 SWN18050 180 50 47 6204 20
3 SWN16050 160 50 47 6204 20
พียู แกนเหล็ก  
4 SWPC20050 200 50 47 6204 20
5 SWPC18050 180 50 47 6204 20
6 SWPC16050 160 50 47 6204 20
พียู แกนไนลอน  
7 SWPN20050 200 50 47 6204 20
8 SWPN18050 180 50 47 6204 20

LOAD WHEELS / ล้อบรรทุก

No. Model Outer Diameter (mm) Width (mm) Inner Diameter (mm) Recommended Bearing
ไนลอน   Code Shaft Diameter (mm)
1 LWN8093 80 93 47 6204 20
2 LWN8070 80 70 47 6204 20
3 LWN7470 74 70 47 6204 20
พียู แกนเหล็ก  
4 LWPC8093 80 93 47 6204 20
5 LWPC8070 80 70 47 6204 20
  LWPC7470 74 70 47 6204 20
6 LWPC5093 50 93 35 6003 17
7 LWPC5070 50 70 35 6003 17
พียู แกนไนลอน  
8 LWPN8093 80 93 47 6204 20
9 LWPN8070 80 70 47 6204 20

BEARINGS / ตลับลูกปืน

Model   6003ZZ 6204ZZ 6205ZZ
Inner Diameter  (a) mm 17 20 25
Outer Diameter (b) mm 35 47 52
Thickness (c) mm 10 14 15