รถยกลากพาเลท ชนิดงายาว และกว้างพิเศษ

AC-EL/W Series

Model   AC2000EW AC2000NEL AC2000WEL AC2000NSEL AC2000WSEL AC3000WEL AC3000NEL AC3000WSEL AC3000NSEL
Capacity kg 2000 3000
Min. Fork Height (S) mm 75/ 85 75/ 85
Max. Fork Height (H) mm 190/ 200 190/ 200
Steering Wheel (D) mm Ø 180 x 50W / Ø 200 x 50W  Ø 200 x 50W
Load Wheel mm Ø 74 x 93W / Ø 82 x 93W  Ø 82 x 93W 
Load Wheel Tandem mm Ø 74 x 70W / Ø 82 x 70W  Ø 82 x 70W 
Overall Forks Width (W) mm 850 540 685 540 685 685 540 685 540
Fork Length (L) mm 1220 1500 2000 1500 2000
Fork Size (W x H) mm 160 x 50 160 x 60 160 x 60


  • Non modified, factory designed, tested and produced
  • Maximum ofrk length of 1800mm on request
  • Conforms to EN 1757-2

  • Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified
  • Single load wheels as standard, except in Thailand, and 3 ton units in Indonesia
  • 75mm lowered height applies to Thailand only
  • Specifications subject to change at our discretion