อุปกรณ์ติดเครน สำหรับยกถัง แบบโซ่

DL Series

รุ่น   DL500
น้ำหนักบรรทุก แบบเดี่ยว kg  500
แบบคู่ 1000
น้ำหนักที่ได้ทดสอบ kg 2000
ระยะโซ่ mm 690
น้ำหนักสุทธิ kg 22

  • Conforms to EC Directivee 98/37/EC & ANSI/ASME B30.
  • Overhead Drum Clamp has the same application with cranes, electric hoists and chain hoists.
  • Able to lift large or small steel drum with/without lid and even irregurlarly shaped steel boxes.
  • When unlidded or cut drums/containers need to be lifted, frip edges should be welded/bolted on as shown top right.