อุปกรณ์ติดโฟล์คลิฟท์ สำหรับยกหมุนเทถัง

FDR Series

รุ่น   FDR680
น้ำหนักบรรทุก kg 680, Steel Drum
ขนาดถัง mm 572 Diameter, 210 Litres
ระยะห่างช่องเสียบงา mm 620 apart
ช่องงายก mm 65Hx180W
น้ำหนักสุทธิ kg 97

  • Converts your fork truck into a drum handler.
  • Transports, lifts, stacks, rotates and pours out drums.
  • Comes with 10' pull-chain loop allowing rotational control from the driver's seat, with a 30:1 gear ratio.
  • Attactive and robust heavy gauge fully welded steel structure.