รุ่น   DPD500
น้ำหนักบรรทุก kg 364
ขนาดถัง litre 210 (Φ 572mm, 915.5mmH, steel drum)
ล้อบังคับเลี้ยว mm 100 Swivel Castor
ล้อบรรทุก mm 200 Polyurethane
น้ำหนักสุทธิ kg 50

  • A truly quality-built drum handler.
  • Remarkable versatility! Mobile-Carrier raises, transport, rotates, tilts and drains fully loaded drums. It carries the full weight of the drum. Dual, fingertip operated lock secure the raised drum. It can lock a drum in vertical position to avoid spills or horizontal position for draining through a faucet.
  • When unlocked, the drum may be turned end-over-end to agitate contents or tiped and held manually at any angle.
  • Easy to move and steer on its 8" plyurethane roller bearing wheel and 4" swivel caster.